Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

”VÅGA DIREKT” Ett musikaliskt fortbildningspaket för pedagoger inom förskolan

By Caroline Hernberger and Magnus Stranne

Abstract

Syftet med uppsatsen är skapande och utvärdering av ett musikaliskt fortbildningspaket som riktar sig till pedagoger inom förskolan. Paketet är utvecklat på en musikaliskt grundläggande nivå och riktar sig till de som har lite eller ingen musikalisk erfarenhet. Vi vill med detta paket uppmuntra till mer instrumentspel med barnen i förskolan. I processen att skapa och utveckla det här paketet försöker vi genom litteraturstudier förklara varför det är viktigt att sjungandet i förskolan sker i för barnen rätt tonarter samt visa på hur instrumentspel kan hjälpa pedagogerna att använda dessa tonarter. Vi har intervjuat tre pedagoger som är verksamma inom förskolan för att få en bild av hur de uppfattar vårt fortbildningspaket. Våra tre informanter hade helt olika musikalisk bakgrund men gemensamt för dem alla var till vår glädje deras tro på att vårt fortbildningspaket kan vara den hjälp som många förskollärare skulle behöva. Den där lilla knuffen som får dem att våga börja musicera med barnen

Topics: Fortbildning, musik, förskola, barnrösten
Year: 2011
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/26016

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.