Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

”Det är min uppgift att skapa relation, trygghet och struktur” – lärares syn på hur god klassrumsatmosfär skapas och upprätthålls

By Anette Nilsson

Abstract

Sammanfattning: Skolan och dess uppdrag är något som engagerar människor i vårt samhälle, och att skolan inte ser ut som den gjorde förr är ett faktum. Den samhälleliga utvecklingen samt nya sätt att se på lärande och elevdeltagande har bidragit till problem i dagens moderna klassrum. Sedan en tid tillbaka har såväl politiker som media lyft fram problemet med dagens ”flumskola” och stökiga klassrum, och alla tycks de ha lösningar som råder bot på problemen. Under mina VFU-perioder har även jag ställts inför det faktum att mycket av lärares tid och energi läggs på disciplinära åtgärder istället för på undervisningen. Min intention med det här arbetet är därför att ta reda på hur man som lärare kan påverka stämning och ordning i klassrummen genom sitt synsätt på ledarskap, samarbete och struktur. Genom att utgå från fyra frågeställningar har jag genom enkätundersökningar och direktobservationer försökt få fram ett svar på undersökningens huvudfråga: hur man som lärare kan arbeta för att skapa och bibehålla ett gott klassrumsklimat. Resultaten visar att ledarskapet är avgörande samtidigt som det krävs ett medvetet och aktivt arbete med relationerna i klassrummen. Dessutom måste det arbetas fram en fungerande dialog och ett ömsesidigt samspel. Tydliga normer och regler som regelbundet diskuteras och revideras är ytterligare en förutsättning för ordning; likväl som klargjorda och gemensamt utformade konsekvenser då regler inte efterföljs. Resultaten visar att det inte finns någon specifik ”rätt” lösning, utan att varje enskild situation kräver sin unika kombination av strategier. Jag finner denna undersökning relevant för läraryrket då resultaten visar att man genom ett aktivt och medvetet arbetssätt kan skapa den klassrumsatmosfär som såväl lärare som elever behöver.  

Topics: ledarskap, dialog, samspel, normer, regler
Year: 2011
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/26002

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.