Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Att vi förstår varandra, det räcker. En studie om muslimska flickors möjlighet till delaktighet och kunskap inom ämnet idrott och hälsa.

By Fredrik Hasselborg

Abstract

Syftet med denna studie är att belysa några muslimska flickors syn på deltagande och kunskapsobjektet inom ämnet idrott och hälsa, samt om undervisningen är utformad så att dessa flickor kan tillgodogöra sig den kunskap och delaktighet på samma villkor som övriga elever. Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer för att nå fram till flickornas subjektiva åsikter kring ämnet. Sammanlagt har sex flickor i åldrarna 14- till 17 år intervjuats. Genom intervjuer och tidigare forskning har jag kommit fram till att flickorna uppskattar ämnet och tycker att den kunskap som förmedlas är adekvat för deras utbildning och som personlig erfarenhet för framtiden. De problem som uppstår handlar om oviljan att visa sig naken inför andra och hänförs till religionen. Utformningen av ämnet gör det möjligt för flickorna att deltaga och tillgodogöra sig kunskapen men stor vikt bör läggas vid lärarens personliga lämplighet och där är en öppenhet och respekt för andra kulturer viktiga aspekter. Studien visar på de krav som ställs på lärare i och med att en allt mer mångkulturell befolkning ökar betydelsen för hur vi klarar av att interagera med elever för att skapa ett bra pedagogiskt klimat i våra skolor

Topics: Islam, Muslimska flickor, Idrott och hälsa, Delakt
Year: 2010
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/23641

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.