Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Kartläggning av tidig medicinsk bedömning av företagssköterskas insats vid besök på arbetsplats

By Bengt Johnson

Abstract

Projektet är genomfört för att utvärdera om det har stor betydelse att på en arbetsplats ha tillgång till en företagssköterska ”på plats”. Studien omfattade tiden från 1 januari 2006 fram till 31 augusti. Resultatet är baserat på vilken typ av arbetsuppgifter samt vad man ”söker” för. Denna begränsade studie kommer fram till att det finns en hel del problem utanför arbetsplatsen som har en stor betydelse för ohälsan. Även ett relativt stort inslag av upprepad frånvaro som har sitt ursprung i att man mår allmänt dåligt psykiskt. Påfallande få som söker har besvär från muskler och leder med tanke på att de flesta medarbetarna arbetar på lager. Det finns dock ett mörkertal angående kroppsliga besvär eftersom företaget även har avtal med en sjukgymnast som ej arbetar inom företagshälsovården, dessa kontakter har ej granskats. Några specifika arbetsmiljöproblem har ej framkommit förutom att frånvaron på bokningen är större än på lagret möjligen beroende på det statiska arbetet framför en dataskärm samt många telefonsamtal vilket innebär sämre möjlighet till pauser. Sammantaget anser berörda parter, arbetstagare, gruppchefer, personalchef samt företagssköterskan att det är mycket värdefullt att ha tillgång till en företagssköterska ”på plats”. På sikt borde detta ha en betydelse för minskade ohälsotal samt förbättrat arbetsklimat

Topics: Företagsläkare, Projektrapport
Publisher: University of Gothenburg. Sahlgrenska Academy
Year: 2007
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/23519

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.