Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Utvärdering av behandlingsgrupp för att förhindra långtidssjukskrivning i utmattningssyndrom

By Jan-Erik Kämpendahl

Abstract

Långtidssjukskrivningarna har ökat kraftigt de senaste åren. I huvudsak är det den stressrelaterade psykiska ohälsan som ökar och där utmattningssyndromet står för en betydande del. Några av de verksamheter som är hårt drabbade är vård, skola och omsorg som drivs i kommunal regi. Ronneby kommun tog därför år 2002 initiativet till att försöka minska nyinsjuknandet genom att identifiera personer med stressproblematik och sedan med en tio mötestillfällen lång kurs i Länshälsan i Blekinges regi förhindra insjuknandet. Kursens upplägg bestod i samtal i grupp med kognitiv inriktning, utbildning i nio olika stressrelaterade teman, basalkroppskännedom och avslappning. Kursens deltagare var tio kvinnor varav nio med stressrelaterade symtom och en med kronisk smärta. Samtliga deltagare angav förbättring i sina symtom, och att man ändrat beteende och upplever minskat stress och belastning såväl på arbete som på fritid. Kursen minskade därmed risken för insjuknande i utmattningstillstånd alternativt risken för långtidssjukskrivning i stressrelaterade besvär

Topics: Företagsläkare, Projektrapport
Publisher: University of Gothenburg. Sahlgrenska Academy
Year: 2004
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/23381

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.