Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Corpussonderzoek naar het woord hoegenaamd in het Afrikaans

By Andreas Jönsson

Abstract

I denna kandidatuppsats (skriven i Gent under våren 2010) undersöks ordet hoegenaamd i afrikaans. Det är ett så kallat negativ-polärt uttryck, det vill säga, ett ord som förekommer i negativa kontexter eller kontexter med liknande semantiska egenskaper. I nederländskan är hoegenaamd ett ganska ovanligt ord, som även har genomgått en betydelseförändring: från adverb med betydelse 'hur man än kallar det', till negationsförstärkare, och slutligen till approximator med betydelse 'ungefär'. I afrikaans förekommer ordet mer frekvent och har även andra betydelser, som 'bara' och 'överhuvudtaget'. I en korpus bestående av tre sydafrikanska dagstidningar söktes alla meningar som innehåller hoegenaamd. Först avgör vi hur många av dessa meningar som innehåller negation, och sedan klassificerar vi även meningarna. Det visar sig att hoegenaamd förekommer oftare utan negation i afrikaans än i nederländska, och att det även finns skillnader i distributionen av triggers vid användning av hoegenaamd i negativa och positiva kontexter.In deze bachelorscriptie (geschreven te Gent in het voorjaar 2010) wordt onderzoek gedaan naar het woord hoegenaamd in het Afrikaans. Het is een zogenaamde negatief-polaire uitdrukking, dat wil zeggen, een woord dat in negatieve contexten, vragen of omgevingen met vergelijkbare semantische eigenschappen voorkomt. In het Nederlands is hoegenaamd een vrij ongewoon woord dat door de jaren een evolutie heeft doorlopen: van bijwoord met de betekenis 'van welke naam ook', naar versterker van negatie, en ten slotte naar approximator met betekenis 'bijna', 'nagenoeg'. In het Afrikaans is het woord kennelijk heel wat frequenter en heeft het ook andere betekenissen, zoals 'maar enigszins', 'toch eigenlijk', 'überhaupt'. We gaan in een corpus van drie Zuid-Afrikaanse kranten op zoek naar zinnen die hoegenaamd bevatten. Er wordt eerst bepaald hoeveel van de voorbeeldzinnen een negatie bevatten, en daarna worden deze geclassificeerd. We tonen de verschillen tussen het Nederlands en het Afrikaans aan. Het blijkt dat hoegenaamd vaker zonder negatie in het Afrikaans voorkomt dan in het Nederlands, en dat er ook verschillen zijn in de distributie van triggers bij negatief in vergelijking met positief gebruik

Topics: hoegenaamd, nederländska, afrikaans, die burger, beeld, volksblad, korpusundersökning
Year: 2010
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/23243

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.