Location of Repository

Konsumtionsforskningens inriktningar och förutsättningar

By Ulrika Holmberg and Carina Ejdeholm

Abstract

Rapporten ger en bild av hur konsumtionsforskning definieras och hur den finansieras. Rapporten har gjorts på uppdrag av Konsumentverkets vetenskapliga råd och syftar till att ge en bild av forskningsområden och förutsättningar för att på sikt kunna förbättra villkoren för konsumtionsforskning. De deltagande forskarna tillhör olika vetenskapsområden från olika delar av landet och är medlemmar i FIK (Forskarnätverk för Interdisciplinär Konsumentforskning). Deras definition av konsumtion är mycket mer än den traditionella definitionen av konsumtion, att bruka och förbruka. Genom att kombinera olika vetenskapsområden, såsom ekonomi, etnologi, hushållsvetenskap, psykologi och sociologi i definitionerna visar forskarna vikten av tvärvetenskaplig konsumtionsforskning. Resultatet visar också att konsumtionsforskning handlar om att öka kunskapen om konsumenter och deras konsumtion, men även att stödja konsumenten och granska konsumtionens roll i samhället. Inför framtiden behövs broar mellan grundforskning om konsumtion och mer applicerad forskning relaterad till politikområden som berör konsumtion. Båda inriktningarna behövs framöver, men för att utveckla forskning om konsumtion och konsumtionsmönster så är det viktigt med ett ökat utbyte mellan inriktningarna. De forskningsinriktningar som är mest framträdande i undersökningen är konsumenters val och konsumtionskultur. Dessa kommer även att vara viktiga framöver. De tillfrågade anser också att ämnesområdena hållbar utveckling ur såväl ekologiskt, socialt som ekonomiskt perspektiv kommer att vara mycket viktiga att forska om i framtiden. Konsumtionsforskningen i Sverige har historiskt sett haft en undervärderad betydelse, men har under senare år fått en mer framträdande position. Denna position behöver förstärkas ytterligare då konsumtion är något som berör eller tangerar många olika politikområden. Likaså har konsumtionsforskning internationellt ofta en högre status, vilket ämnet också behöver få i Sverige. Därför är det viktigt att regelbundet följa konsumtionsforskningens innehåll, utveckling och finansieringsmöjligheter

Year: 2006
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/23180
Journal:

Suggested articles

Preview


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.