Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Konsumentrörligheten på de finansiella marknaderna. En uppföljning åtta år senare

By Merja Mankila and Amelie Gamble

Abstract

Föreliggande studie innebär en uppföljning av Konkurrensverket och Konsumentverkets rapport om konsumentrörligheten på de finansiella marknaderna från 2001. Konkurrensen inom den finansiella sektorn har varit föremål för ett antal empiriska undersökningar under 2000-talet såväl i Sverige som i övriga Norden och EU. I forskningen kopplas ofta konsumenternas rörlighet till olika andra aspekter. Exempel på sådana aspekter är; antalet banker som konsumenten har en relation till, kundförhållandenas längd, priskänslighet och hur priserna upplevs, Internetbanker, kundnöjdhet, lojalitetsfrågor, omedvetenhet, passivitet, höga byteskostnader samt vad som är eller kan vara en lämplig nivå på bytesbenägenhet på finansiella marknader

Publisher: Centrum för konsumtionsvetenskap
Year: 2009
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/23165
Journal:

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.