Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Orthorexia nervosa - en tickande bomb? Att leva ohälsosamt hälsosamt.

By Pia Helgesson and Marie Widegren

Abstract

Orthorexia nervosa är en ny form av ätproblem som uppmärksammats inom hälso- och sjukvården, samt massmedialt. Detta innebär att personen lever onyttigt nyttigt. I förlängningen kan det leda till psykisk ohälsa med ett tvångsmässigt beteende. Syftet med detta fördjupningsarbete i omvårdnad var att öka sjuksköterskors kunskaper för att identifiera symtom och tecken hos patienter som lider av orthorexia nervosa samt belysa hur sjuksköterskor kan främja hälsa hos denna patientgrupp. Metoden som användes var en litteraturstudie där 29 artiklar bearbetades. Resultatet visade att attityder och beteenden formas i tidiga ungdomsår och det är då självkänslan grundläggs. Det framkom att det är av stor vikt att sjuksköterskan arbetar förebyggande med riskfaktorer såsom onormalt ätmönster och perfektionism. Massmedias påverkan av skönhets- och hälsoideal har visat sig ha en stor betydelse. Genom ökad kunskap skulle sjuksköterskan kunna främja hälsa hos denna patientgrupp. God kommunikation, terapeutisk allians och god förståelse för ätproblematiken har visat sig vara viktigt för att förändra känslomässiga tankar. För att förhindra utvecklingen av orthorexia nervosa behövs omvårdnadsforskning samt riktlinjer och vårdprogram inom hälso- och sjukvården för ökad kunskap om psykiska och fysiska tecken vid orthorexia nervosa

Topics: Eating disorders, attitude of health, orthorexia nervosa, well-being, nurs*, suffering, care*, daily life, eating phobia, anorexia nervosa, restrained eating and eating behaviour
Year: 2010
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/22751

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.