Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

”Good fences make good neighbours” - Om brobyggande mellan katolska och protestantiska ungdomar i Belfast på gräsrotsnivå.

By Jan Pettersson

Abstract

Detta är en kvalitativ undersökning om brobyggande mellan katolska och protestantiska ungdomar i Belfast på Nordirland, samt en inblick i deras livsvärld i arvet efter den långvariga konflikt som har ägt rum i området. Våldsamheterna har taggats ner avsevärt gentemot hur det brukade vara för bara ett par decennier sedan och man hör inte lika mycket om det längre. Jag ville se hur det ser ut idag, och ur det sociala perspektivet få en liten inblick i Belfastungdomarnas livssituation. Fokusen skulle dock ligga på brobyggande och fredsarbete i detta område bland ungdomarna och den nya generationen. Jag valde ut tre organisationer som arbetar med ungdomar på gräsrotsnivå. Både från den katolska och från den protestantiska sidan, och i olika delar av staden. Två av dem var fritidsgårdar och ett var ett drop-in centra. Fyra ungdomsarbetare och två ungdomsgrupper har intervjuats. Att vara på plats i Belfast var en mycket viktig del i att kunna få en adekvat bild och bättre förståelse av det hela - Jag behövde träffa respondenterna i person och på plats i deras vardagliga miljö (både arbetsplatsen och själva samhället). De är inte på något sätt representativa för hela Belfast utan mer ”smakprov” och exempel på hur det kan se ut. De är inte heller representativa för det egna religiösa/etniska samhället, eller ens för den egna stadsdelen. Situationen på Nordirland är alldeles för komplext för det. Jag använder mig av socialkonstruktionism, konfliktteori och empowerment för att ge en bild av livssituationen deras arbete. Uppsatsen innehåller även historik bakom konflikten, tidigare forskning i ämnet, samt redogörelse av två av mina resor till området

Topics: Ungdomsarbete, brobyggande, livssituation, Belfast
Year: 2010
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/22138

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.