Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Childbearing – A way to improve marital life?

By Annika Strand and Pernilla Thorsell

Abstract

En förlossning kan påverka en kvinna när det gäller hennes självbild och hur hon fungerar i en relation. Det kan också förekomma fysiska förändringar hos kvinnan, framför allt i underlivet. Det finns mycket forskning om hur samlivet påverkas efter en förlossning. De flesta studier är genomförda 3-12 månader postpartum och beskriver ofta vilka problem som kan uppstå hos kvinnan när det gäller just samlivet. Syftet med detta arbete är att beskriva hur en vaginal förlossning kan ge ett förbättrat samliv 3-7 år efter förlossningen. En enkätundersökning genomfördes på Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg. I denna uppsats analyseras kommentarerna till ett påstående i den enkäten. Metoden som valdes för att analysera materialet var kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att det finns flera orsaker till att kvinnor upplever att samlivet förbättras efter en vaginal förlossning. De faktorer som framkom är den Sexuella funktionen, Samhörigheten med partnern, ökat Självförtroende, förändrad Kroppsuppfattning, ökad Självkänsla, Livserfarenhet och Fertilitet. Vi anser att det är viktigt att förmedla information om att samlivet kan förbättras då den mesta forskningen istället handlar om komplikationer efter förlossning. Genom denna studie har vi sett att den vaginala förlossningen kan ha stor betydelse för kvinnans mognad och hur hon betraktar sig själv och sin kropp, samt hur fysiska förändringar kan ge större njutning vid samlag

Topics: förlossning, samlag, sexuell funktion, samliv, samhörighet, självförtroende, kroppsuppfattning, självkänsla, livserfarenhet, fertilitet
Year: 2010
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/21914

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.