Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Steven Pinker på svenska Översättning och översättningsanalys av ett avsnitt ur The language instinct: the new science of language and mind

By Kristina Nylén

Abstract

Den här uppsatsen utgår från en svensk översättning av ett avsnitt ur Steven Pinkers bok The language instinct: the new science of language and mind (1994), samt en analys av några av de problem som påträffades i översättningsarbetet. De problemområden som analyseras berör översättningen av de språkliga exempel, kulturspecifika företeelser och det personliga bildspråk som förekommer i källtexten. Analysen visar att många av källtextens språkexempel måste behållas på engelska för att argumentationen och budskapet ska bli tydligt även för en svenskspråkig läsare. Även i översättningen av de kulturspecifika företeelserna och det personliga bildspråket behöver textens engelskspråkiga ursprung göras tydligt för att inte budskapet, argumentationen och den personliga prägeln ska gå förlorad. Däremot behövs i många fall tydliggörande pragmatiska tillägg göras för den svenskspråkiga läsaren

Topics: översättning, populärvetenskap, språkexempel, kulturspecifika företeelser, bildspråk, Steven Pinker, The language instinct
Year: 2010
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/21713

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.