Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Se och hör- en jämförelse mellan not- och gehörsundervisning

By Lina Hulltgren and Stina Wallmyr

Abstract

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka vikten av att använda sig av både en not- och gehörsbaserad undervisning, för att i största möjliga mån kunna möta så många elever som möjligt. Vi har jämfört olika pedagogiska metoder, samt diskuterat kring hur barn lär. Vi ställde oss frågorna: Varför bygger så stor del av lektionerna i dagens musikskolor på notbaserad undervisning samt vilka för- och nackdelar finns det med gehörs- resp. notbaserad undervisning? Vi frågade oss också hur en mer varierad undervisning i musikskolan skulle kunna vara utformad och varför när och hur noter bör införas? Vi valde att använda oss av litteraturstudier i den här uppsatsen. Detta därför att vi vid tidigare uppsatsskrivning ägnat oss åt intervjustudier där resultatet av dessa intervjuer inte gav så mycket som vi hade hoppats. Våra egna erfarenheter har spelat stor roll och går som en röd tråd genom hela arbetet. Vi har valt att avsluta med enbart en sammanfattning då diskussionen pågår genom hela uppsatsen. Vi har kommit fram till att en varierad undervisning kan öppna upp för att möta fler barn och också skapa en mer lustfylld undervisningsmiljö. För att koppla in de olika sinnena kan man som lärare anpassa sin undervisning så att den kan möta fler barns behov. Denna uppsats kan göra pedagoger mer medvetna om hur en varierad undervisning kan tillgodose fler elevers behov. Den ger också, utifrån ämnet, en överblick över hur barn lär

Topics: 0
Year: 2009
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/20024

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.