Location of Repository

Handledarens uppdrag inom lärlingsutbildningen - en studie om strävansmålens integration i den arbetsplatsförlagda utbildningen

By Larry Bloom and Malin Haugen

Abstract

Vi arbetar båda inom gymnasieskolor som erbjuder lärlingsutbildningar inom olika yrkesinriktningar. Detta innebär bland annat att 50% av elevens utbildning förläggs ute på en arbetsplats där en handledare bär ett relativt stort ansvar för utbildningen. Läroplanen LPF94 innehåller mål om att skolan skall sträva efter att öka elevens initiativförmåga, samarbetsförmåga, förmåga att arbeta självständigt och flexibelt samt förmåga att reflektera. Dessa mål är också viktiga ur ett arbetsgivarperspektiv. Vårt syfte har varit att undersöka handledarnas och yrkeslärarnas uppfattningar i vilken omfattning dessa mål integreras i elevernas arbetsplatsförlagda utbildning och om det är ett område som kan behöva förbättras och utvecklas t.ex. genom handledarutbildning. Våra frågeställningar har rört handledarnas kunskaper idag om strävansmålen, i vilken omfattning de integreras i handledningen samt om handledarna saknar stöd och utbildning kring hur de kan arbeta med strävansmålen i handledningen av eleverna. För att få svar på våra frågeställningar har vi gjort en postenkätundersökning. Vår undersökningsgrupp har avgränsats till handledare och yrkeslärare inom lärlingsutbildningarna i Stenungsunds respektive Tjörns gymnasieskola. Vårt resultat visar att handledarna upplever att de arbetar oftare med strävansmålen än vad yrkeslärarna upplever att handledarna gör. De flesta av respondenterna upplevde också att handledarna hade behov av mer stöd och utbildning kring hur de kan arbeta med strävansmålen i handledningen av eleverna. Inom lärlingsutbildningen fördjupas samarbetet mellan skolan och arbetsliv och därmed förändras yrkesläraren roll. För att bibehålla en god kvalité i utbildningen behövs att yrkesläraren och handledaren samarbetar kring elevens utbildning och att en gemensam planering, uppföljning och utvärdering görs. Yrkesläraren kan också behöva handleda handledaren och vara ett stöd i handledarens pedagogiska arbete med eleven

Topics: Lärlingsutbildning, samarbete skola-arbetsliv, AP
Year: 2009
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/19993

Suggested articles

Preview


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.