Location of Repository

Vilka kunskaper tar elever med sig efter ett besök på Nordens Ark?

By Gunnar Sporrong

Abstract

Sammanfattning Nordens Ark är en park för bevarandet av utrotningshotade djur. Målet med verksamheten är: 1. avel och uppfödning, . återinplantering när så är möjligt, 3. forskning och utbildning, samt 4. sprida information som skapar förståelse för behovet av insatser. En av de viktigaste delarna av Nordens Arks arbete är således att sprida information om djurens situation, den mänskliga påverkan på djurens fortlevnad samt hur Nordens Ark jobbar för att motverka denna. Denna undersökning syftar till att ta reda på hur elever som besökt Nordens Ark tillgodogjort sig det budskap Nordens Ark förmedlar, vad eleverna minns av besöket, samt hur de upplevt besöket. Dessutom studeras om det förekommer några skillnader beroende på t.ex. elevernas ålder eller resans längd. Genom en enkätstudie bland tre skolklasser i olika åldrar från lågstadiet till gymnasiet, c:a två månader efter deras besök, har en kartläggning av elevernas kunskaper och minnen av besöket gjorts. Undersökningen avser att ge ett faktaunderlag, om än begränsat, för Nordens Arks fortsatta pedagogiska arbete. Samtidigt som den delen undersöks kan även en del intressanta slutsatser dras kring besökets nytta för de besökande lärarna. Antalet elever i undersökningen är allt för litet för att kunna ge mer än en fingervisning kring vad som nått ut till eleverna. Dock kan man säga att, inom den undersökta populationen, är det få som minns syftet till varför Nordens Ark finns. Man ser också att eleverna har svårt att förstå varför djur är hotade. Saker man i stället minns är favoritdjur och/eller djuren i störst

Topics: kunskap, kunskapsinhämtning, inlärning, studiebe
Year: 2009
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/19979

Suggested articles

Preview


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.