Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Retroaktiv utvärdering av det korta lärarprogrammet på Göteborgs universitet. Upplevs det som relevant och användbart?

By Daniel Toom and Gustav Svensson

Abstract

Denna undersökning har avsett att utreda huruvida de olika delarna i det korta lärarprogrammet på Göteborgs universitet upplevs som användbara av lärare som läste detta program ht005-ht006 och som nu har varit yrkesverksamma i upp till två år. Frågeställningarna har varit vilka moment i lärarutbildningen som upplevs som mest respektive minst relevanta av nyligen examinerade yrkesverksamma lärare, vad som kan leda till att dessa moment upplevs som mer relevanta än andra och vad som upplevs behövas mer eller mindre av i lärarutbildningen. De metoder som använts är en telefonintervju och en webbenkät, med totalurval ur den valda klassen för båda metoderna. Frågor ställdes om vilka delar av utbildningen som deltagarna upplevde att de haft användning av, vad de hade velat ha mer eller mindre av i utbildningen, och även några frågor som skulle kunna förklara varför vissa delar upplevs som mer eller mindre användbara. Undersökningen visar att de praktiska delarna av utbildningen, alltså den verksamhetsförlagda delen och didaktiken, upplevs som mest användbara, medan två mindre moment, ett arbete om hållbar utveckling och ett konstnärligt arbete, upplevs som minst användbara. Även teoretiska delar av utbildningen upplevs av många som svåra att använda. Respondenterna i undersökningen vill också ha mer av didaktik och praktiskt förberedande innehåll i utbildningen, bland annat konflikthantering, medan de vill ha mindre av konstnärligt arbete och hållbar utveckling. Det är viktigt för lärare att de upplever att de har en relevant utbildning, så något bör göras för att förbättra de vetenskapliga och teoretiska delarna av utbildningen. Även delarna hållbar utveckling och det konstnärliga arbetet bör bättre knytas till det framtida arbetet. Ett förslag på förbättring är att ta in mer av resultat från didaktisk forskning i utbildningen, eventuellt på bekostnad av de delar som avser förbereda studenterna för forskning

Topics: Lärarutbildningen, korta lärarprogrammet, releva
Year: 2009
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/19916

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.