Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Vägen till en sångröst

By Cecilia Liljeland

Abstract

Titel: Vägen till en sångröst, en komparativ undersökning av två sångmetodiker i två olika tidsepoker. Författare: Cecilia Liljeland Termin VT och år: 9/2008 ursansvarig institution: Sociologiska Institutionen Handledare: Ragnhild Sandberg-Jurström Examinator: Rapportnummer: Nyckelord: andning, ansatser, klang, register, stöd, sång, sångmetodik, sångpedagogik, ton. Sammanfattning I föreliggande undersökning redogör jag för och jämför två handböcker i sångmetodik. De båda handböckerna är skrivna med 35 års mellanrum. Jag försöker även ställa dessa mot en mer traditionell syn på sångteknik Jag undersöker pedagogiska och tekniska skillnader och likheter i sångpedagogens sätt att lära ut sång och sångteknik. Uppsatsen är relevant för varje lärare i sångpedagogik som vill fördjupa sina teoretiska studier i ämnet, och få uppslag till nya ämnen vad gäller teori, anatomi, sångövningar och övergripande reflektion i sång och sångövning. Förord Jag har skrivit mitt examensarbete enskilt och jag tackar Ragnhild Sandberg-Jurström för handledning. Jag vill också tacka Marianne Kohso och Karin Bengmark för deras inspirerande kurs i sångmetodik. Den gav mig mersmak

Topics: sångpedagogik, ton, andning, ansatser, klang, register, stöd, sång, sångmetodik
Publisher: Göteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning
Year: 2008
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/18333

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.