Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Medarbetarperspektiv på delat ledarskap

By Birgitta Strandin

Abstract

Studiens syfte var att undersöka delat ledarskap i ett medarbetarperspektiv. De övergripande frågeställningarna var medarbetarnas arbetsinnehåll och medarbetarnas upplevelse av och uppfattning om delat ledarskap. Studien är en kvalitativ ansats där semistrukturerad intervju valdes. Studien är baserad på sju intervjuer med pedagoger som har erfarenhet av delat ledarskap. Två grundskolor och en förskola i två kommuner ingår i studien. En grundskola är belägen i en stadsdel i Göteborg, en grundskola och en förskola i en kranskommun till Göteborg. Undersökningen konstaterar att de enda skillnaderna som det delade ledarskapet uppvisar jämfört med vanligt ledarskap är att med fler än en chef, som i samtliga fall består av man och kvinna, får man personer som kompletterar varandra beträffande styrkor och svagheter. Chefer är mindre trötta och tyngda eftersom de delar på arbetsuppgifterna, respondenterna ansåg att chefernas tillgänglighet inte hade ökat, cheferna var ofta på möten. Medarbetarsamtalen har brister gällande innehåll och kompetensutveckling, lönesamtalen kan knappast betraktas som samtal och pedagogernas arbetsuppgifter är många och skiftande där uppdraget är otydligt och splittrat

Topics: Medarbetarskap, delat ledarskap, ledarskap
Year: 2008
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/9686

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.