Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Ett produktionssystem under förändring : ergonomisk och teknisk utvärdering

By Steve Kihlberg, Helena Franzon, Jan Fröberg, Göran M Hägg, Jan Johansson Hanse, Anders Kjellberg, Svend Erik Mathiassen, Per Medbo, Patrick Neumann and Jørgen Winkel

Abstract

A production system change : ergonomic and technical evaluations An evaluation of the impact of partial automation strategies on productivity and ergonomics at an electronics company was performed. This change included adoption of a serial line flow from a parallel batch flow strategy. The change process, which used both a project head group and a work organisation group, was also studied. The partial automation of assembly operations reduced the total repetitive assembly work at the system level and increased productivity. At the remaining assembly stations however, the repetitive assembly work increased due to the automation of the transportation functions and increased work-pace. The operators found the mental work load was higher in the new system. They also experienced the manual assembly station in the beginning of the line as the worst job in the system . Lack of management continuity at the department was identified as one of the largest process problems. The manager set his view on how the production and work environment goals should be met. Thus the manager set the work organisation without adopting the plan of work rotation that the work organisation group had presented. This contributed to dissatisfaction amongst the operators involved in the development process. Keywords: Automation, change process, ergonomics, manual assembly, mental workload, productivityEn ergonomisk och teknisk utvärdering genomfördes av en förändring av produktionssystemet i ett elektronikföretag som innebar en ökad automatisering. Själva förändringsprocessen utvärderades också. Automatiseringen av den manuella monteringen och transporten minskade exponeringstiden för manuell montering på systemnivå samt ökade produktiviteten. För den kvarstående manuella monteringen ökade dock repetitiviteten och ensidigheten. Montörerna upplevde också att den psykiska arbetsbelastningen var större i det nya systemet jämfört med det gamla. De ansåg också att de manuella monteringsstationerna som helhet var dåliga arbetsuppgifter. I den studerade förändringsprocessen var bristen på kontinuitet i arbetsledning ett av avdelningens huvudproblem. Arbetsledaren fick också sätta sin prägel på hur produktionsmålen skulle uppfyllas och hur arbetsförhållandena skulle utformas. Därigenom blev det arbetsledaren och inte den handlingsplan med arbetsrotation som en arbetsorganisationsgrupp utformade som avgjorde hur arbetsorganisationen utformades

Publisher: Arbetslivsinstitutet
Year: 2005
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/4358
Journal:

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.