Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Störande buller Kunskapsöversikt för kriteriedokumentation

By U Landström, S Arlinger, S Hygge, Ö Johansson, A Kjellberg and K Persson Waye

Abstract

Noise can affect a listener indirectly, even at high intensity levels more generally characterized by the risk for damage to the auditory system. This report focuses on those effects that are termed as annoyance. The annoyance concept adapted for this report encompasses not only reactions directly attributable to noise exposure, but even those reactions that may not be directly associated with the exposure, such as fatigue or irritability. Further, this report addresses how noise can affect performance, as well as how noise can affect various physiological measures of subjective response (e.g. fatigue and stress reactions). Chapter 2 is a presentation of critical physical properties of sound and how these properties can be evaluated. Chapter 3 deals with the physical characteristics of the sound and how these affect perceived annoyance. Chapter 4 is a presentation of how physical sound properties and hearing can affect speech perception. Chapter 5 reviews some of the nonacoustical aspects of annoyance. Three specific sound characters are focused upon and presented in separate chapters. Chapter 7 deals with low frequency noise, Chapter 8 deals with infrasound and Chapter 9 with ultrasound. In Chapter 6, specific problems in learning and performance that noise can produce in school environments are discussed.Buller kan föranleda problem på nivåer långt under de som kan ge upphov till hörselskador. De ljud som kan ge hörselskador kan också på andra sätt påverka dem som utsätts för det. Föreliggande dokument behandlar i huvudsak de av dessa effekter som kan ges den samlade beteckningen störning. I störningsbegreppet, som det används i denna rapport, ingår även andra reaktioner på bullret än direkta värderingar av bullret. I rapporten behandlas även sådana effekter som den bullerexponerade inte själv nödvändigtvis kopplar till bullret. Bullret kan t ex tänkas skapa trötthet eller irritabilitet utan att personen själv ser detta som en bullereffekt. I rapporten behandlas även andra uttryck för bullerstörning än de upplevelsemässiga. Bullret kan göra att arbetsuppgiften blir svårare att genomföra och det kan därför också försämra prestationen. I rapporten ingår även fysio-logiska manifestationer av den subjektiva och beteendemässiga störningen, t ex sömnighet och stressreaktioner. Kapitel 2 behandlar kritiska fysikaliska egenskaper hos ljudet och hur dessa kan mätas. Kapitel 3 tar upp hur de fysikaliska ljudegenskaperna bestämmer ljudets sensoriska kvaliteter och hur dessa påverkar störningsreaktionen. Kapitel 4 redovisar hur fysikaliska ljudegenskaper och hörselskada påverkar talinterferensen. Kapitel 5 behandlar de icke akustiska förhållandenas betydelse för störningsreaktionen. Tre ljudtyper har brutits ut och behandlas i särskilda kapitel. I kapitel 7 behandlas lågfrekvent buller, i kapitel 8 infraljud och i kapitel 9 ultraljud. Dessutom behandlas i kapitel 6 de speciella problem för inlärning och prestation som buller i skolmiljö kan skapa

Publisher: Arbetslivsinstitutet
Year: 1999
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/4203
Journal:

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.