Location of Repository

Dialog som pedagogisk metod i skapande verksamhet

By Emma Gyllerfelt and Lisa Petrén

Abstract

Bakgrund Dialogen är värdefull i arbetet med barn/elever, därför vill vi skaffa oss verktyg för att kunna kommunicera väl i vår framtida yrkesroll. Under vår utbildning har vi insett vikten av att behärska dialog och kommunikation. Syfte Syfte med undersökningen är att ta reda på hur några pedagoger, som är verksamma inom skapande ämnen, arbetar med dialogen som medveten, pedagogisk metod. Metod och material Vi har använt oss av en kvalitativ undersökning. För att samla in material har vi använt oss av intervjuer. Materialet består också av litteratur som behandlar vårt ämnesval. Resultat Alla pedagoger arbetar mer eller mindre medvetet med dialog som pedagogisk metod i sina verksamheter. Pedagogerna anser att de i första hand har blivit medvetna om detta genom erfarenheter. De pedagoger som deltagit i intervjuerna är eniga om vikten av dialog. De menar att dialog och samtal är ett bra sätt att få eleverna att reflektera över sitt lärande. De betonar också hur viktigt det är att man som pedagog inte sitter inne med alla svar och att det är bättre att tillsammans med barnen/eleverna diskutera sig fram till olika lösningar. Det är viktigt att våga testa nya arbetssätt och inte vara rädd att misslyckas. Pedagogerna är någorlunda överens om att det finns en risk att hämma barns/elevers kreativitet genom det man säger, men det råder delade meningar om vilka begrepp och ord man bör använda och inte. Alla tänker sig emellertid att intresse och engagemang från läraren trots allt är det viktigaste. De pedagoger, som deltagit i intervjuerna, har olika idéer om sin lärarroll. Det är uppenbart att lärarrollen påverkar sättet att kommunicera med sina barn/elever

Year: 2007
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/3778

Suggested articles

Preview


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.