Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

I NÖD OCH LUST Granskning av genomförandeprocessen vid en IT-outsourcing

By Joanna Freme and Maria Enell

Abstract

Abstrakt En outsourcingrelation liknas ofta vid ett äktenskap. Företag som söker efter en outsourcingleverantör resonerar ofta i termer av att hitta rätt partner att ingå äktenskap med. Outsourcingförhållandets första tid kallas också för smekmånaden och därefter hörs det ibland talas om 'äktenskapliga kriser' och ibland, även om det är sällan, uppstår skilsmässor mellan outsourcingpartners som beslutat sig för att avsluta relationen. Fler och fler inser att det är lönande för alla parter att samarbeta och utforma gemensamma lösningar genom att skapa effektiva nätverk. Det är därför viktigt för informatiker att inneha kunskap om, det numera vedertagna, organisationsfenomenet outsourcing. Sannolikt kommer informatiker att arbeta, antingen som leverantörer eller som kunder, inom en outsourcingrelation då detta är en del av det nya företagandet. Studiens syfte har varit att analysera utvecklingen av IT-användningen i relation till detta organisationsfenomen. För att kunna göra denna analys granskades genomförandet av en komplex och global outsourcingprocess. genomförandet analyserades med utgångspunkt från en etablerad modell för hur outsourcing bör gå till och för att lösa mätproblematiken användes en paradoxteori som möjliggör kvalitativ mätning av outsourcingprocessen. Studien visar att genomförandet av outsourcing kräver mycket eftertanke, från både kund och leverantör. Klarar inte företagen detta, förlorar båda parter i långa loppet. För att outsourcingrelationen sedan skall hålla på sikt måste båda de inblandade parterna vinna på den och båda bör helst se varandra som oumbärliga. På senare tid har outsourcing ofta framställts negativt i media och det finns gott om misslyckade outsourcingaffärer. Men misslyckad outsourcing handlar framförallt om dålig planering. Studien behövde därför också besvara frågan; är outsourcingmodellen fullständig eller behöver den utvecklas? Resultatet av studien visar att modellen behövde kompletteras med ytterligare faser, aktiviteter samt det mest centrala i processen nämligen; information. Dessutom upptäcktes ytterligare en paradox som är viktig för outsourcingprocessens utgång och som är möjlig för kvalitativ mätning

Year: 2002
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/1370

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.