Location of Repository

Knowledge Management -Kunskapshantering inom Saab Automobile AB

By Pernilla Persson and Ulrika Adolfsson

Abstract

Sammanfattning Företagens behov av att hantera sin kunskapsmassa på ett bra sätt har ökat. Det företag som kan utnyttja sina medarbetares unika kunskaper på ett lönsamt sätt har fördelar framför konkurrenterna. Ledning och anställda inom Saab anser att kunskapen inte hanteras på ett effektivt sätt och har därför ett behov av att undersöka hur arbetet med kunskapshantering kan förbättras. Målet med denna studie var att undersöka hur de anställda inom Saab ser på kunskapshantering och ge förslag på hur ledning och anställda kan gå vidare med detta arbete. I studien användes intervjuer som utfördes på Saab Automobile AB. Det analyserades och diskuterades även hur företagskulturen inom Saab påverkar delning och spridning av kunskap samt efter vilken kunskapshanteringsstrategi de anställda arbetar. Tankar från Knowledge Management användes som teoretisk referensram eftersom dessa handlar om hur kunskapen hanteras. I studien framkom att medarbetarna är motiverade till att dela och sprida sin kunskap trots att det idag inom Saab inte arbetas aktivt med kunskapsspridning. Den företagskultur som idag råder främjar till stor del kunskapsspridning inom den egna arbetsgruppen men kunskap sprids inte i lika stor utsträckning mellan de olika arbetsgrupperna. De anställda arbetar idag övervägande efter personifieringsstrategin. Det påvisades även att ledningen måste ha det övergripande ansvaret för att kunskapshanteringen ska fungera på ett effektivt sätt, men de anställda måste ta sitt eget ansvar för att dela och sprida sin kunskap

Year: 2002
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/1308

Suggested articles

Preview


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.