Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Framgångsfaktorer vid design av webbaserad multimedia

By Johan Hedman

Abstract

Denna undersökning behandlar design av multimediebaserade webbapplikationer med avseende på användbarhet. Inslag av multimedia på olika typer av webbplatser blir allt vanligare. Det är dock inte alltid designen grundas på användbarhet och funktionalitet utan istället används multimedia ofta för att erhålla kosmetiska fördelar, vilket kan medföra krångliga och oanvändbara applikationer som webbanvändare inte uppskattar. Det är därför av intresse att undersöka vilka kritiska framgångsfaktorer som existerar för att skapa användbara webbapplikationer av detta slag. Arbetet baseras på en litteraturstudie samt en intervjustudie. Litteraturstudien ger en teoretisk bild av problemet medan intervjuer med webbutvecklare bidrar med ett mer praktiskt perspektiv. Resultatet visar och ger rekommendationer på ett antal principer och riktlinjer som anses vara ytterst viktiga för att god och användbar design av multimediebaserade webbapplikationer ska uppnås

Year: 2002
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/1245

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.