Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Implementering av affärssystem i små och medelstora företag

By Nicklas Wigren and Åza Stjernlöf

Abstract

Tillväxten inom området affärssystem är idag störst inom segmentet små och medelstora företag (SMF). Forskning visar att implementeringsprocessen misslyckas i ett stort antal fall och att SMF inte har den ekonomiska styrkan att klara av detta i samma utsträckning som storföretag. Därför behandlar denna uppsats vilka faktorer som ingår i implementeringsprocessen för SMF och undersöker vilket perspektiv forskningen, systemleverantör, återförsäljare och kunder har på processen. Detta görs genom fallstudier med en deskriptiv kvalitativ ansats på 18 stycken olika undersökningsobjekt. Syftet med denna uppsats var att kartlägga implementeringsprocessen för små och medelstora företag och att genomföra en komparativ analys. Resultatet visade att valet av affärssystem och återförsäljare gör att implementeringen får fokus på antingen produkten eller affärsprocesserna hos kunden. Det visade också att kundens ansvar för implementeringsprocessen ökar vid ett produktfokus. ’De företag som ingått i undersökningen har till största del installerat standardsystem där urvalskriterierna främst varit pris och enklare uppgraderingar

Topics: implementering, ERP, affärssystem, SME, småföretag, medelstora företag, Informatics
Year: 2004
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/1137

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.