Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Medborgarforum Om ett kommunalt e-forum och andra aktörer

By Julia Nilsson

Abstract

Abstrakt: Det har blivit vanligt att använda Internet som komplement när det gäller den demokratiska praktiken i svenska kommuner. Denna studie har undersökt och beskrivit användningen av det elektroniska diskussionsforum som finns på Robertsfors kommuns webbplats. Studien har genomförts som nätetnografi på forumet, intervjuer med användare och observation av lokal demokrati utanför forumet. Aktörsnätverksteori (ANT) har använts och beskrivningen innefattar både mänskliga och icke-mänskliga aktörer. Det har framkommit att forumet ingår i ett relativt stort och aktivt aktörsnätverk och har många besökare och livlig debatt. En möjlig förklaring till detta som har framkommit är den öppenhet i form av frihet för användaren att fritt välja debattämne och möjlighet att vara anonym som forumet uppvisat. Samtidigt framkom det att just dessa saker var något som ett antal aktörer var negativa till. Studien visade också på skillnader mellan olika aktörers syn på forumets användning och syfte. Dessa skillnader fanns exempelvis i synen på vilka som skulle debattera, då varken politiker eller tjänstemän ansåg att de skulle delta medan medborgarna fann dialog med dessa grupper önskvärd

Topics: Internet, e-demokrati, ANT, Robertsfors, Informatics
Year: 2005
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/1060

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.