Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Grafiska gränssnitt-vad har användbarheten för betydelse?

By Anna Funke and Camilla Emring

Abstract

Ett grafiskt gränssnitt, det låter enkelt. Svårigheten är att utforma ett gränssnitt som tar hänsyn till användarna och användbarheten. Det handlar i grund och botten om att utforma gränssnitt som är anpassade till människan, så att arbetsuppgifter kan underlättas, bli säkrare och korrekt utförda. Vi utreder i rapporten de faktorer som påverkar utformningen av ett grafiskt gränssnitt. För att lyckas med utredningen har vi studerat människans kognitiv psykologi, vad användbarhet är, design av gränssnitt och grafiska komponenter samt genomfört undersökningar av två ekonomisystem. Utifrån detta har vi fört en diskussion med hjälp av de tio tumreglerna för användbarhet. Vi fann att gränssnittets betydelse för användbarhet är utav högsta prioritet där slutanvändaren är den avgörande faktorn

Year: 1999
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/1042

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.