Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Hälsoperspektivet inom ämnet idrott och hälsa. En undersökning om hur lärare i ämnet idrott och hälsa arbetar med hälsoperspektivet

By Lise-Lotte Alfresson

Abstract

Arbetes art: LärarprogrammetI=examensarbete=NM=éç®åÖ Antal sidor: 28 Titel: Hälsoperspektivet inom ämnet idrott och hälsa. En undersökning om hur lärare i ämnet idrott och hälsa arbetar med hälsoperspektivet Författare: Liselotte Alfredsson Handledare: Christina.L.Olsson Examinator: Florentina Lustig Rapportnr: HT05-2611-044 Bakgrund: Att må bra och vara vid god hälsa är kanske det som en människa uppskattar mest i livet. Det borde vara en självklarhet att främja, förebygga och behålla en god hälsa, men är det verkligen så? Under min verksamhetsförlagda utbildning inom idrott och hälsa reflekterade jag över hälsoperspektivet och hur lärarna inom ämnet idrott och hälsa arbetade med det eller inte. Syfte och frågeställningar: Jag vill undersöka hur lärare i ämnet idrott och hälsa arbetar med hälsoperspektivet. Hur definierar lärarna begreppet hälsa och hur arbetar lärarna med hälsoperspektivet inom ämnet idrott och hälsa? Har undervisningen förändrats i och med namnbytet och finns det en efterfrågan på kompetensutveckling? Metod: Jag valde att göra kvalitativ undersökning i form av djupintervjuer med fem lärare i ämnet idrott och hälsa i Västra Götaland län. Jag analyserade svaren och diskuterade utifrån dessa med teori och forskningsanknytning. Resultat: Det finns en gemensam syn gällande hälsan vilket är att man skall må bra och vara fysiskt aktiv. Lärarna arbetar emellertid olika med hälsoperspektivet utifrån deras tolkning av Lpo 94. De ser gärna ett samarbete med berörda lärare samt ha någon form av hjälpguide för hur man skulle kunna arbeta med hälsoperspektivet inom ämnet idrott och hälsa

Publisher: Göteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning
Year: 2005
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/287

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.