Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Preoperative carbohydrateloading as an act of caring – how influences patients wellbeing and recovery perioperatively?

By Eva Björklund

Abstract

Under senare år har fasterutinerna inför operation börjat förändras och nya riktlinjer som tillåter klara drycker fram till två timmar före premedicinering har börjat anammas i flera länder. Denna åtgärd underlättar för patienterna när det gäller törst men inte när det gäller den metabola förändring som sker vid kirurgiska ingrepp och som påverkar såväl patientens välbefinnande som sjukhusvistelsens längd. Försök med preoperativ kolhydratdryck som ett komplement till eller istället för intravenös glukosinfusion för att motverka detta, pågår sedan några år tillbaka. Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur preoperativ kolhydratuppladdning som omvårdnadshandling påverkar patientens välbefinnande och återhämtning perioperativt. Metoden har varit litteraturstudier och baseras på tio vetenskapliga artiklar. Resultatet av den forskning som gjorts verkar lovande, både när det gäller effekterna på det metabola systemet samt minskad insulinresistens. Forskning pågår även när det gäller att undersöka andra effekter av preoperativ kolhydratuppladdning, till exempel dess förmåga att förhindra förlust av muskelmassa postoperativt samt minskning av oxidativ stress och reducering av riskfaktorer vid ischemisk vävnadsskada postoperativt. Den senare studien har tillsvidare bara utförts på råttor men resultaten är intressanta och pekar på den preoperativa nutritionens viktiga roll när det gäller att förbättra postoperativ återhämtning. Keywords: omvårdnad, preoperativ kolhydratuppladdning, välbefinnande, återhämtnin

Topics: omvårdnad, preoperativ kolhydratuppladdning, välbefinnande, återhämtning
Year: 2005
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/160

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.