Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Lärcenter som resurs i kommunal vuxenutbildning – en strategi för livslångt lärande?

By Maria Gillberg

Abstract

Bakgrund: Det senaste decenniet har begreppet livslångt lärande fått stort utrymme både i den svenska och den internationella utbildningsdebatten. Vuxenutbildningen har genomgått en reform och utveckling. I Mölndals kommun har en stor satsning gjorts på ett vägledningscenter och ett lärcenter tack vare statliga bidragsmedel. Syfte: På uppdrag av Vuxenutbildning Mölndal har jag studerat denna satsning på ett lärcenter. Jag ville få en bild av hur lärcentret användes av de studerande och undersöka hur lärcentret i Mölndals kommun kan fungera som en resurs i vuxnas lärande. Jag ville också se om ett lärcenter på något sätt kan bidra till att uppfylla de mål som utformats för vuxenutbildningen av bland andra EU, OECD och den svenska regeringen. Metod: Med hjälp av kvalitativa intervjuer med åtta studerande och två lärare, samt upprepade besök på lärcentret i Mölndal har jag försökt att få en bild av hur de studerande använder lärcentret och på vilka sätt det kan fungera som en resurs för vuxna i deras utbildning. Resultat: Resultaten av studien visade att de studerande använder lärcentret i många olika syften. De träffar lärare och handledare och de träffar sina studiekamrater för att få information eller för att studera tillsammans. De får tillgång till information och fakta på ett smidigt sätt, samt att de får någonstans att sitta och koncentrera sig. Lärcentret fungerar som en avlastning i en för övrigt stressig studiesituation och det kan på många sätt bidra till livslångt lärande. Bland annat har flexibiliteten i utbildningen ökat och tillgången till lärarna gör att de studerande kan få hjälp och stöd i sin strävan mot målen, som ofta innefattar vidare utbildning. Det finns också fortfarande vissa delar i vuxenutbildningen som fungerar som hinder för det flexibla lärandet. Dessa är bland annat att kurserna i sig är utformade enligt en läroplan med fasta kunskapsmål

Topics: Kommunal vuxenutbildning, Lärcenter, Vuxenstudier, Livslångt lärande
Publisher: Programmet för personal- och arbetslivsfrågor
Year: 2004
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/65

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.