Article thumbnail

Methods for recovery of acid pickling baths

By Aneta Krušinová

Abstract

Tato bakalářská práce se zabývá metodami regenerace kyselin z mořících lázní. První část je věnována stručnému přehledu úpravy povrchu kovů. V dalších částích jsou popsány typy kyselých mořících lázní a likvidace vyčerpaných mořících lázní. V hlavní části jsou uvedeny nové technologie pro zpracování mořících lázní. Poslední část zahrnuje informace o výhodách a nevýhodách jednotlivých procesů z ekonomického a ekologického hlediska.This thesis deals with methods for recovery of acid pickling baths. The first part is devoted to a brief summary of metal surfaces. The next section describes the types of acid pickling baths and disposal of treatment of exhausted pickling baths. The main parts are new technologies for pickling baths. The last section includes information about the advantages and disadvantages of each process from an economic and environmental point of view.Ústav environmentálního a chemického inženýrstvíPosluchačka seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce a následně zodpověděla dotazy členů komise. Seznam literatury - odkazy na www stránky bez citace časopisu a autorů. Jména autorů bez titulů. Citace součástí věty. Analytické metody na odstranění kovů z vody. Regenerace odmašťovacích lázní

Topics: moření kovů, kyselina sírová, kyselina chlorovodíková, kyselina dusičná/fluorovodíková, regenerace kyselin, pickling of metals, sulfuric acid, hydrochloric acid, nitric acid/hydrofluoric, acid regeneration
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2013
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/53300
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/53... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.