Article thumbnail

Slöjan i Sverige

By Meldina Delic

Abstract

I denna uppsats diskuteras multikulturalismen i dagens Sverige och med fokus på kvinnor med slöja. Slöjan har varit väldigt uppmärksammad i media under flera år i västerländska medier. Vissa länder har förbjudit slöjan i t.ex. skolan. I denna uppsats diskuterar jag hur kvinnorna känner för slöjan samt vad slöjan betyder för de i det svenska samhället. Detta görs genom teorin om multikulturalismen. Forskarna tror att minoriteterna är en oundviklig del av vårt samhälle idag och det är intressant att höra hur ett land kan anpassa sig till den situationen. Uppsatsen visar att fördomarna är vanliga men att kvinnorna känner sig bra i SverigeIn this paper, multiculturalism is discussed in the Swedish society of today. I focused on women with the veil. The veil has been a very popular topic for several years now in western media. Some countries have banned the veil, in schools In this paper I discussed how women feel about the veil and what the veil means to them. This is done through the theory of multiculturalism. The researchers believe that minorities are an inevitable part of our society today and it is interesting to hear how a country can adapt to that situation. The essay shows that the prejudices are common but that the women feel good in Sweden

Topics: mänskliga rättigheter, minoriteter, feminism, islam, slöjan
Publisher: Malmö universitet/Kultur och samhälle
Year: 2018
OAI identifier: oai:muep.mau.se:2043/26866
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/2043/268... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles