Solvalla skolan

Abstract

Solvallastadens skola är en kombinerad förskola och lågstadieskola ritad för den kommande stadsdelen, Solvalla Staden. Skolan har fokus på naturen precis som den planerade stadsdelen. Från naturen har jag inspirerats av jord och luft (härstammar från de fyra elementen) och har översatt detta till tungt och lätt. Detta speglar också tomten och de omgivande landskapet med berg i dagen och höga träd i skogen.  Byggnaden är utformad som en tung ”sockel” till bottenvåning i betong där dagis, matsal och idrottshall ligger. Dagiset har en lugn inhängnad gård på markplan. Ovanpå betong våningen står skolan som en lättare trästruktur försedd med en generös takterrass som planar ut med marken upp mot skogen. Detta ger de ädre barnen möjlighet att också annvända skogen och den intilliggande centralparken under raster.  Parallellt med konceptet ”tungt och lätt” ska skolan uppmuntra till utomhusvistelse och vara naturnära både vad gäller materialval och funktioner så som centrala kapprum med lätta flöden ut och in.TASK: To propose a primary school building combined with a kindergarten, for an already planned neighbourhood that will be built in a Stockholm suburb, Solvalla. The school should accommodate 240 pupils between the age two and ten. PROJECT: Like the planned neighbourhood, I decided to put nature in focus when creating the building. The plot had rocky ground and is surrounded by forest. I used this as inspiration for the school where the heavy concrete base is meant to resemble the rocky ground and the light wood structure above the forest. The kindergarten, canteen and sports hall are placed in the concrete base, while the school is in the light wood structure above. Despite having an undersized plot, I decided to have two separate schoolyards for the primary school and kindergarten. The kindergarten has a fenced yard on ground level while the primary school has a rooftop terrace yard that levels out with the ground. This allows primary school children access the  forest and park beside the school for play and activities. Further, together with the design of the building and materials used, I have added a cultivation and put the cloakrooms in centre, to really push my focus on nature and to make outside activity more accessible

Similar works

Full text

thumbnail-image

Publikationer från KTH

Full text is not available
oaioai:DiVA.org:kth-20832...Last time updated on 1/6/2019

This paper was published in Publikationer från KTH.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.