Article thumbnail

MONOLITEN

By Elin Monie-Landerö

Abstract

Byggnaden inrymmer en förskola med fyra avdelningar, två förskoleklasser, sex lågstadieklasser samt kök och personalutrymmen. Centrum i huset är den stora salen som används för idrottsundervisning, samlingar, scenframträdanden, sammankomster, spontan rörelse och spontant relationsskapande. Alla övriga utrymmen omringar den. Med det största utrymmet som nav ges varje barn och varje vuxen möjlighet att, i både rumslig och social mening röra sig från det lilla ut i det stora i sin egen takt. På kortändan av salen kan stora dörrar öppnas ut mot gården. Stora salen är en yta som hela tiden finns nära till hands när någon i byggnaden behöver springa av sig, samlas eller byta miljö.The building houses a pre-school with four divisions, two preschool classes, six lower classes, as well as kitchen and staff spaces. The center of the house is the main hall used for physical education, meetings, stage performances, gatherings, spontaneous movement and spontaneous relationship creation. All other functions surround it. With the largest space as hub, each child and adult is given the opportunity, in both spatial and social terms, to move from the little space into the big at their own pace. At the short end of the hall, large doors can be opened to the school yard facing the forest. The big hall is a surface that is always close to hand when someone in the building needs to run around, gather or a change of environment

Topics: Solvallastaden, Solvalla, skola, förskola, massivträ, förskoleklass, läroplan, oktagon, Architecture, Arkitektur
Publisher: KTH, Arkitektur
Year: 2018
OAI identifier: oai:DiVA.org:kth-208370
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles