Article thumbnail

The University Teachers’ Attitude Towards Grey Literature: A Survey Led at the University Constantine 2: Postoj vyučujících a univerzitních pracovníků k šedé literatuře: průzkum provedený na Univerzitě Constantine 2

By 

Abstract

Vědecký výzkum vyžaduje shromažďování rozličných informací z různých zdrojů. Šedá literatura je informačním zdrojem, který může obohatit vědecké práce výzkumných pracovníků, avšak někteří uživatelé k ní nemusí mít z různých důvodů v určitých situacích pozitivní postoj. Na Univerzitě Constantine 2 byla provedena kvalitativní studie založená na popisném přístupu a na rozhovorech s reprezentativním vzorkem vysokoškolských učitelů. Byly získány významné výsledky, které budou předneseny na konferenci.Scientific research requires the collection of a variety of information gathered from diverse resources. Grey literature is one of the information resources that may enrich researchers’ scientific works, but, in some situations, some users may not have a positive attitude towards grey literature for various reasons. We led a qualitative study at the University Constantine 2 where we arranged an interview with a representative sample of university teachers. The descriptive approach was adopted. Significant results will be presented to the audience of the conference

Year: 2018
OAI identifier: oai:repozitar.techlib.cz:1293

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.