Article thumbnail

Sanitation installations and gas installations in apartment building

By Petr Laštovička

Abstract

Bakalářská práce zpracovává zdravotně technické a plynovodní instalace v osmipodlažním bytovém domě se suterénem. Teoretická část se zabývá materiály používanými pro vodovodní potrubí. Výpočtová a projektová část obsahují návrh vodovodu, kanalizace a plynovodu a také napojení objektu na stávající inženýrské sítě. Projekt byl zpracován podle současných platných norem a ustanovení.The bachelor thesis deals with the sewerage, piping and gas installation in an eight-storey apartment building with a basement. The theoretical part deals with materials used for water pipes. The computation and design part contains a proposal of piping system, sewerage system and gas pipeline, also linking up of the object on existing engineering systems. The project was elaborated according to current valid standards and regulations.

Topics: Zdravotně technické instalace, hygienická zařízení, kanalizace, vodovod, plynovod, materiály pro vodovodní potrubí, Sewerage and piping installation, sanitary facilities, sewerage system, piping system, gas pipeline, materials for water pipes
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Year: 2018
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/84594
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11012/84... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.