Article thumbnail

Procediment d'avaluació interna del doctorat: 18 d'octubre de 2004

By Universitat de Barcelona

Abstract

Versió 1.0/18.10.04Seguint el model d'avaluació interna del doctorat aprovat el passat 2 de juny (http://www.ub.edu/), es relaciona, adjunta, la informació detallada del/s programa/es de doctorat. La documentació de cada programa consta de les parts següents: - Fitxa del programa de doctorat, que incorpora el conjunt de dades i indicadors considerant dos biennis de manera diferenciada (Document 2): o Bienni 2004-2006, pels inputs referents a l¿estructura del professorat. o Bienni 2001-2003, per la resta de dades, ja que és el darrer bienni amb dades tancades. - Fitxa del programa amb les dades evolutives (Document 3) dels biennis 1999-2001, 2000-2002 i 2001-2003 (en cas que hi hagi prou trajectòria del programa de doctorat), per tal de poder analitzar la tendència dels indicadors i recollir-la a la fitxa del programa de doctorat (Document 1). - Annex amb informació qualitativa sobre l'existència d'estratègies per al seguiment d'egressats, per una banda, i especificitats del programa, per l'altra (Document 4)

Topics: Avaluació educativa, Tercer cicle d'ensenyament universitari, Universitat de Barcelona, 2004, Normativa UB, Avaluació de la docència
Year: 2007
OAI identifier: oai:diposit.ub.edu:2445/1116

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.