Article thumbnail
Location of Repository

System of Monitoring CBRN Substances and other Dangerous/Harmful Substances in the Framework of General Directorate of Fire and Rescue Service of the Czech Republic

By Petr Linhart

Abstract

MV – generální ředitelství HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva Monitoring nebezpečných škodlivin představuje velmi důležitý nástroj k ochraně obyvatelstva. Zneužity mohou být jak tzv. vojensky významné látky, tak ostatní toxické či radioaktivní substance. Mimořádně důležité je z tohoto pohledu provedení rychlé detekce, která je prvním předpokladem k minimalizaci následků použití a k ochraně obyvatelstva. V příspěvku je popsán jak systém zabezpečení měření těchto látek v HZS ČR, tak technické vybavení HZS ČR. Jsou též popsány jednotlivé stupně speciálního průzkumu a monitorování (základní, střední a nejvyšší).MV – generální ředitelství HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva The monitoring of harmful/dangerous substances represents a very important tool for civil protection. Both so-called military important substances and other toxic and radioactive substances may be abused. From this point of view, the fast detection, which is the first precondition for the minimization of consequences of use and for civil protection, is of extraordinary importance. In the contribution, the system of ensuring the measurement of these substances in the frame of Fire and Rescue Service of the Czech Republic (FRS CR) and also technical equipment of FRS CR are described. Individual levels of special exploration and monitoring (basic, medium and high) are described as well

Publisher: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství
Year: 2005
OAI identifier: oai:dspace.vsb.cz:10084/131631
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10084/13... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.