10.31074/gyn201821831

Motiválás az ének-zene órákon

Abstract

Az ének-zene órák azon iskolai tantárgyak közé tartoznak, amelyeket a tanulók többsége nem igazán kedvel. A tanulmányban arra a kérdésre keresünk választ, hogy a tanítási módszerek megváltoztatásával erősíthető-e a tanulási motiváció az ének-zene órákon. Tanulmányunk első felében az ének-zene oktatás néhány jellemzőjét foglaljuk össze, elsősorban a hazai motiváció-kutatások eredményeire fókuszálva. A második részben a drámapedagógiai gyakorlatok, a kooperatív tanulási technikák, a projektmódszer, a problémaalapú tanulás és a digitális eszközök ének-zene órai alkalmazásának a lehetőségeit mutatjuk be. Általános iskolában végzett megfigyeléseink, valamint a tanulói visszajelzések alapján úgy véljük, hogy ezek a módszerek motiválóan hatnak az ének-zene tanórákon

Similar works

Full text

ELTE Digital Institutional Repository (EDIT)Provided a free PDF (195.62 KB)

10831/39252oai:edit.elte.hu:10831/39252
Last time updated on November 13, 2018View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.