Article thumbnail

Маркетингова діяльність підприємств транспортного ринку

By Юлія Володимирівна Лаврова, Дмитро Анатолійович Горовий and І. А. Касатонова

Abstract

У навчальному посібнику викладення матеріалу здійснено на основі кредитно-модульної системи організації навчального процесу, з метою формування у студента комплексних знань щодо сутності і змісту маркетингу як філософії підприємництва в ринкових умовах. Особлива увага відводиться дослідженню транспортного ринку, наводяться основні відмінності між ринками товарів і транспортних послуг. Для самостійного вивчення та закріплення навчального матеріалу до кожної теми складено контрольні питання і практичні завдання, до кожного модулю – тестові завдання. Посібник призначено для студентів, що навчаються за напрямом "Електромеханіка" (професійна спрямованість – "Електричні системи і комплекси транспортних засобів") і може бути використано при викладанні дисципліни "Транспортний маркетинг" для інших напрямів підготовки, а також менеджерами-економістами та фахівцями, які займаються маркетинговою діяльністю на транспортному ринку

Topics: транспортний ринок, маркетинг, види маркетингу, маркетингові дослідження, цільовий маркетинг, модель поведінки покупців, сегментація ринку, автосервісні підприємства, товарна політика, конкурентоспроможність підприємств, марки товарів, життєвий цикл товару, транспортні послуги, цінова політика, маркетингове ціноутворення, тарифи транспортні, політика комунікацій, комунікаційна політика, політика розподілу підприємства, торгівля, збутова логістика, маркетинговий план, стратегічний маркетинг, цінові стратегії, товарні стратегії, комунікаційні стратегії, стратегії розподілу продукції
Publisher: Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Year: 2014
OAI identifier: oai:repository.kpi.kharkov.ua:KhPI-Press/38327

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.