Article thumbnail

Effekten av strategiske og økonomisk valg på sportslige resultater. En tidsserieanalyse av to nordnorske toppfotballklubber

By Kai Arne Hermo and Stein Kato Rafhaelsen

Abstract

Denne oppgaven har prøvd å se sammenhengen mellom strategiske valg, økonomisk bærekraft, og sportslige prestasjoner i våre to største nordnorske fotballklubber. Utgangs-punktet har vært å knytte et teoretisk rammeverk opp mot den empiriske konteksten, og så drøftet dette gjennom ulike hypoteser. Vi har analysert perioden fra 2008 og frem til i dag for å se ulikhetene og likheter i strategiske valg i disse klubbene. Vi har gjennom ti hypoteser vurdert hvilken av klubbene som er best på ulike felter innenfor sport, økonomi og eierstrategi, og har konkludert med at Bodø/Glimt er den klubben som leverer best på økonomi og eierstrategi. Tromsø IL leverer best på sport. Med økte inntekter gjennom medieavtalen fra 2005, skulle man kanskje tro at økonomien og de sportslige prestasjonene var blitt bedre. Tromsø IL og Bodø/Glimt er eksempler på at økte inntekter også satte fart på kostnadssiden i regnskapet. Vi ønsket i oppgaven å analysere dette spennet mellom økonomi og sport. Er man avhengig av å satse med sviktende bærekraft for å oppnå gode resultater? Vi har sett på to nordnorske toppfotballklubber gjennom en periode med medieinntekter, økonomiske redningsaksjoner, og varierende sportslige resultater. En fremtidig studie kan ta for seg alle lagene i Eliteserien, og forske på hvorfor de økte inntektene gjennom medieavtaler ikke ser ut til å ha gitt bedre sportslige resultater. Man kan også forske på hva disse økte inntektene har gjort med kostnadene til norske toppklubber

Topics: VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213, VDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213
Publisher: UiT Norges arktiske universitet
Year: 2018
OAI identifier: oai:munin.uit.no:10037/14121
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10037/1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.