Article thumbnail

Tjue år med TIMSS og PISA i Norge

By Julius Kristjan Björnsson and Rolf Vegar Olsen

Abstract

Hva kan forklare den store framgangen i norske elevers matematikkompetanse de siste ti årene? Har norske elevers motivasjon for matematikk endret seg over tid? Hvor godt er samsvaret mellom norsk læreplan i naturfag og innholdet i undersøkelsene? Dette er noen av spørsmålene som bidragene i denne antologien forsøker å finne gode svar på. Gjennom de ulike bidragene gir boka et utfyllende bilde av hvordan resultatene fra PISA og TIMSS kan forstås og brukes for å belyse sentrale temaer i norsk utdanning. Hvert av kapitlene presenterer resultater fra nye analyser som ikke tidligere er presentert i rapportene som har kommet ut fra prosjektene. Bidragene er hovedsakelig knyttet til fagområdene naturfag og matematikk, men også resultater knyttet til lærerkompetanse, undervisningskvalitet og motivasjon er sentrale. Flere av kapitlene presenterer analyser av utviklingen i norsk skole over tid, mens andre bidrag presenterer dybdeanalyser fra TIMSS- og PISA-undersøkelsene som ble gjennomført i 2015

Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Year: 2018
DOI identifier: 10.18261/9788215030067-2018
OAI identifier: oai:doab-books:29475
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://www.doabooks.org/doab?... (external link)
  • https://www.idunn.no/tjue_aar_... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles