Article thumbnail

Нечеткое линейное программирование

By Оксана Владимировна Серая

Abstract

Розглянуто методику розв’язання задачі лінійного програмування у нечіткій постановці. Задачу розв’язано у припущені, що параметри цільової функції є нечіткі гаусові числа. Запропоновано ітераційну процедуру рішення

Topics: симплекс-метод, линейное программирование, нечеткие числа, матрица, вектор, вычислительная процедура
Publisher: НТУ "ХПИ"
Year: 2005
OAI identifier: oai:repository.kpi.kharkov.ua:KhPI-Press/28667

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.