Article thumbnail

Onrechtmatige wetgeving

By R.J.B. Schutgens

Abstract

Contains fulltext : 74661.pdf (publisher's version ) (Open Access)Wie in Nederland rechtsreeks tegen een wettelijk voorschrift wil procederen, moet naar de burgerlijke rechter. Roel Schutgens onderzocht de rechtsbescherming die de burgerlijke rechter biedt tegen de uitoefening van de wetgevende functie van de overheid. Klassieke leerstukken én recente jurisprudentie worden uitvoerig geanalyseerd en zoveel mogelijk in een conceptueel samenhangend kader gebracht. Aan de orde komen rechtsfiguren als onverbindendverklaring, buitenwerkingstelling, aansprakelijkheid voor onrechtmatige en rechtmatige wetgeving, het toetsingsverbod en de (on)mogelijkheid van een bevel tot wetgeving. Schutgens meent dat er goede gronden zijn om de Staatsaansprakelijkheid voor de wet uit te breiden. Verder vindt hij dat de rechter onder omstandigheden een bevel tot wetgeven moet kunnen uitspreken en ten slotte moet aan ongeldigverklaring van een wettelijke regeling een duidelijke vorm van precedentwerking worden toegekend.RU Radboud Universiteit Nijmegen, 22 juni 2009Promotor : Kortmann, C.A.J.M. Co-promotor : Sieburgh, C.H.XV, 327 p

Topics: Dogmatiek (C)
Publisher: Deventer : Kluwer
Year: 2009
OAI identifier: oai:repository.ubn.ru.nl:2066/74661
Provided by: Radboud Repository

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

Suggested articles