Article thumbnail
Location of Repository

Työturvallisuus ontelolaattakuormien purkutyössä

By Jesse Perttunen

Abstract

Insinöörityössä tutkittiin ontelolaattakuormien työmaalla kuorma-autosta tapahtuvan purkuprosessin työturvallisuusriskejä sekä eri tapoja toteuttaa purkutyön putoamissuojaus. Elementtityö on korkean riskin työtä, siinä työskennellään usein korkealla maasta sekä nostetaan useiden tonnien painoisia betonielementtejä. Putoamissuojaus ontelolaattakuormien purkupaikoilla oli pitkään rakennusalalla käytännössä olematonta, kunnes aluehallintavirasto päätti puuttua asiaan. Syksyn 2017 tehotarkastukset asian tiimoilta työmailla osoittivat ongelman laajuuden, ja tästä syystä tätä insinöörityötä lähdettiin suorittamaan. Työn tavoitteena oli selvittää eri ratkaisuja putoamissuojauksen toteuttamiselle, sekä kartoittaa muita työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä kuorman purussa. Tutkimuksessa kartoitettiin haastatteluiden sekä sähköpostikeskusteluiden avulla tällä hetkellä käyttöön tulleita putoamissuojausjärjestelmiä, sekä etsittiin tietoa Suomen ulkopuolella käytössä olevista järjestelmistä ja niiden potentiaalista. Samalla Skanskan henkilöstön haastatteluissa kartoitettiin muita mahdollisia riskejä ja ongelmia työturvallisuudessa aiheeseen liittyen. Kerätyn tiedon pohjalta tehtiin tutkimukseen päätelmät isoimpien riskitekijöiden vaikutuksesta työturvallisuuteen sekä niiden ehkäisykeinoista. Insinöörityön tuloksena syntyi kattava kartoitus purkupaikkojen eri putoamissuojausjärjestelmistä ja niiden soveltuvuuksista. Lisäksi tutkimuksessa saatiin tietoa muista turvallisuusriskeistä sekä niiden ehkäisystä. Tutkimuksen perusteella paras käytössä oleva putoamissuojausjärjestelmä tällä hetkellä on rakenteellinen ratkaisu, esimerkiksi telineet. Valjaisiin tukeutuvat järjestelmät todettiin huonoiksi, joskin toisinaan ainoaksi mahdolliseksi ratkaisuksi. Haastateltavat näkisivät mielellään auton mukana kulkevan järjestelmän jatkokehitystä.This bachelor’s thesis studied the safety hazards of unloading hollow-core slabs at a construction site, while also researching different kinds of fall protection systems which could be used when unloading the slabs. Working with precast concrete elements is always high-risk work since it usually involves working high off the ground, and lifting heavy concrete elements weighing several tons. Even though it was mandatory by law, fall protection was rarely implemented on unloading zones of hollow-core slabs until Regional State Administrative Agency decided to intervene. During autumn 2017 they checked a large number of construction sites in southern Finland and realized they needed to take actions to improve the safety situation. That is also one of the reasons this thesis was made. The object of the thesis was to find out different ways to implement falling protection, while also to map out other safety issues while unloading precast concrete elements. The information for the thesis was gathered through interviews, e-mail conversations and both online and written literature. The object was to find information about fall protection systems used in Finland and all over the world. A number of employees, both blue and white collar workers were interviewed to gain deeper knowledge about safety hazards related to the subject. Based on the information gathered, the biggest hazards, their impacts on safety and how to prevent them were concluded to the thesis. The result was a thorough list of different kinds of fall protection systems and their applicabilty with hollow-core slabs. Additionally, more information about safety hazards, potential risks and ways to prevent them from happening were found. The study revealed that the best fall protection system to use with hollow-core slabs right now is a structural solution, for example with scaffolding. Systems relying on safety harnesses were found inconvenient, although they seemed like the only option in some cases. Most of the people interviewed would like to see further development on a system that is attached to the vehicle transporting the slabs

Topics: Ontelolaatta, putoamissuojaus, purkupaikka, työturvallisuus, Rakentamisen Projektihallinta, fi=Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka|sv=Byggnads- och samhällsteknik|en=Civil and Construction Engineering|, Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
Publisher: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Year: 2018
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/152262
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.