Article thumbnail

Sosiaalisen median markkinointisuunnitelma Lautapelikahvila Taverna Oy:lle

By Viivi Harra

Abstract

Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia Lautapelikahvila Taverna Oy:lle toimiva suunnitelma sosiaalisen median markkinointia varten. Lautapelikahvila Taverna oli Tampereen keskusta-alueelle perustettava teemallinen kahvibaari, joka aloitti toimintansa elokuussa 2016. Yrityksen teema nojautui vahvasti lautapeleihin, ja tämä pyrittiin ottamaan huomioon jokaista markkinointikampanjaa ja -julkaisua suunnitellessa. Työssä tarkasteltiin, mitä hyötyjä sosiaalisessa mediassa toimiminen mahdollisesti tuo yritykselle, ja miten kyseisen yrityksen tulisi toimia sosiaalisessa mediassa. Lisäksi työssä tarkasteltiin sosiaalisessa mediassa tapahtuvien markkinointikampanjoiden vaikuksia. Työssä otettiin huomioon mahdolliset aika-, henkilöstö- ja osaamisresurssit. Työn toteutuksessa käytettiin kirjalähteitä, internetin blogi- ja artikkeliläheitä, keskusteluja yrityksen perustajien kanssa, ja omaa pohdintaa aiheeseen liittyen. Työ tarkasteli pääpiirteittän mitä sosiaalinen media on, miten sitä voi hyödyntää B2C-yrityksen markkinoinnissa, ja millaiset tulevaisuuden näkymät sosiaalisen markkinoinnin saralla on. Lisäksi käytiin läpi eri sosiaalisen median kanavia, joita yritys voi mahdollisesti hyödyntää toiminnassaan. Näitä sosiaalisen median eri kanavia tarkasteltiin markkinoinnillisesta näkökulmasta ja pyrittiin löytämään tapoja, joiden avulla yritys pystyy markkinoimaan toimintaansa mahdollisimman tehokkaasti. Saatujen tietojen pohjalta yritykselle laadilleen sosiaalisen median markkinointisuunnitelma. Tutkimustuloksissa käytiin läpi, mitä ja miten eri kanavia yrityksen tulisi tässä vaiheessa toimintaansa hyödyntää, ja mihin suuntaan yrityksen tulisi mahdollisesti sosiaalisen median markkinointiaan laajentaa. Työssä otettiin huomioon myös yrityksen aloituskampanja ja se, miten sosiaalisen median markkinointi voidaan optimoida jo ennen varsinaisen yritystoiminnan aloittamista. Aiempien tietojen perusteella yritykselle laadittiin suositus aloituskampanjan toteuttamiseen sosiaalisessa mediassa ja ohjeistus, miten yrityksen tulisi hyödyntää sosiaalisen median eri kanavia tulevaisuuden markkinoinnissaan. Yrityksen toimintaa seurattiin aloituskampanjan ja yleisen alkumarkkinoinnin läpi ja pohdittiin, mitkä seikat auttoivat menestymisessä ja mitä olisi voinut tehdä toisin.The objective of this study was to design a functional guide for social media marketing to Lautapelikahvila Taverna. The company is a theme-based café located in the central area of Tampere, and it began its business activity in August 2016. The thesis examined the benefits of social media for business as well as how businesses should be involved in social media. The possible time and personnel resources were considered in this work. As sources the thesis used sources from books, blogs, homepages, and interviews with the company owner as well as the writer’s own deliberation. The study examined what social media is, how to utilize it in the marketing of B2C companies and what the overall future of social media is like. In addition, the work listed different social media channels. These social media channels were reviewed from the marketing point of view so that the company could use this information as beneficially as possible. The research results explained what channels the company should use now and in which direction the company should expand its activity. The thesis examined the company’s starting campaign and composed a proposition of a model for the social media marketing plan. The thesis also pursued to explain how the company should optimize its social media marketing before and after starting its business activity. The activities of the company were monitored since the starting campaign, and the conclusions show, what was done correctly and what could have been done differently

Topics: sosiaalinen media, markkinointi, kahvilat, fi=Liiketalous, hallinto ja markkinointi|sv=Företagsekonomi, förvaltning och marknadsföring|en=Business Management, Administration and Marketing|, Liiketalouden koulutusohjelma
Publisher: Tampereen ammattikorkeakoulu
Year: 2018
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/151790
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.