Article thumbnail

Pakkoavioliittojen torjunta : ilmitulon ja esitutkinnan ongelmia

By Noora Halmeenlaakso

Abstract

Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa pakkoavioliittojen ilmituloon ja esitutkintaan liittyviä ongelmia, sekä selvittää, onko rikosvastuun toteuttaminen mahdollista tämänhetkisen rikoslainsäädännön puitteissa. Pakkoavioliittoja käsitellään tutkimuksessa sukupuolistuneen, naisiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan ja kunniaan liittyvän väkivallan muotona. Tutkimuksessa luodaan katsaus avioliittoon pakottamisen taustalla vaikuttaviin kulttuurisiin tekijöihin, esimerkiksi kollektiivisten kulttuurien ja patriarkaalisten yhteiskuntien erityispiirteisiin, sekä niihin olennaisesti liittyvään naisen seksuaalisuuden kontrollointiin. Tutkimuksessa perehdytään naisten asemaa käsitteleviin ihmisoikeussopimuksiin ja nykyistä rikoslainsäädäntöä arvioidaan tutkimuksessa erityisesti Istanbulin sopimuksen asettamien velvoitteiden ja sopimuksen voimaansaattamisesta esitetyn kritiikin kautta. Säädösten käytettävyyttä arvioidaan lainvalmisteluasiakirjojen tarjoaman tiedon valossa. Tutkimus on toteutettu poliisien ja monikulttuurista väkivaltatyötä tekevien järjestötoimijoiden teemahaastatteluina, ja litteroitu haastatteluaineisto on analysoitu Grounded Theory -menetelmän periaatteiden mukaisesti. Tulosten perusteella voidaan todeta, että pakkoavioliittotapausten esitutkintaa vaikeuttavat erityisesti uhrin alisteiseen asemaan liittyvät seikat: uhri ei välttämättä miellä joutuneensa rikoksen uhriksi tai ole valmis aloittamaan rikosprosessia perheensä tai yhteisönsä jäseniä vastaan. Suurimmat lainsäädännölliset esteet liittyvät käytössä olevien rikosnimikkeiden rajoitettuun syyteoikeuteen sekä puutteellisiin tunnusmerkistöihin. Koska pakkoavioliittotapausten eteneminen rikosprosessissa on epätodennäköistä, on uhrin auttamiseksi löydettävä muita keinoja esimerkiksi moniammatillisesta yhteistyöstä ja avioliiton mitätöinnistä

Topics: avioliitto, ihmisoikeudet, ihmiskauppa, kunniaväkivalta, maahanmuutto, pakkoavioliitto, pakottaminen, patriarkaatti, seksuaalirikokset, sukupuolielämä, väkivaltarikokset, fi=Poliisi|sv=Polis|en=Police|, Poliisi (AMK) -tutkinto
Publisher: Poliisiammattikorkeakoulu
Year: 2018
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/150555
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.