Article thumbnail

Allergialasten suolisto-oireiden tunnistaminen : esite allergialasten parissa työskenteleville

By Kaisu Sarpola and Marianne Peltomäki

Abstract

Suolisto-oireet allergian yhteydessä ovat harvinaisia, mutta niiden varhainen diagnosointi on tärkeää, sillä se lyhentää oireiluaikaa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tilaajalle, Allergialapset ry:lle esite, jota yhdistys voi jakaa suolisto-oireista kärsiviä lapsia hoitaville toimijoille. Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli kiinnittää huomiota varhaisen puuttumisen merkitykseen suolisto-oireiden toteamisessa ja hoidossa. Opinnäytetyön teoreettiset lähtökohdat olivat suolistoperäiset allergiaoireet, varhainen puuttuminen, perheen kohtaaminen ja vertaistuki. Esitteessä kerrotaan allergiaoireista, varhaisen puuttumisen ja perheen kohtaamisen tärkeydestä ja vertaistuen pariin ohjaamisesta. Esitettä varten toteutettiin sähköinen kysely, jonka Allergialapset ry lähetti suolisto-oireisten lasten vanhemmille. Kysely toteutettiin myös Facebookissa. Kyselyn vastauksista kävi ilmi, että vanhemmat toivovat varhaista puuttumista allergiaoireisiin ja tietoa vertaistuesta. Opinnäytetyön tuotoksena tehtävää esitettä voidaan käyttää suolistoperäisen allergian hoidon suunnittelun ja toteutuksen tukena. Esite on sähköisessä muodossa saatavilla. Esitteen avulla allergiaoireisiin puuttuminen nopeutuu ja suolisto-oireista kärsiviä lapsia hoitavien toimijoiden tieto vertaistuen pariin ohjaamisesta lisääntyy. Kansallisia ja kansainvälisiä tutkimuksia perheen kohtaamisesta ja vertaistuesta oli vähän saatavilla. Tulevaisuudessa näiden tutkiminen olisi tärkeää, jotta saadaan tietoa perheen kohtaamisen merkityksestä ja perheet osataan ohjata vertaistuen pariin.The purpose of this study was to make a brochure for Allergialapset ry which they can use as a guideline for health professionals who treat children with allergies and suffer from intestinal symptoms. The objective of this study was to raise attention to the fact that intestinal symptoms are a possible cause of allergies. Further points of attention were that early diagnosis shortens the time of symptoms, supporting the family is important and parents wish to get information about peer support. The study had a functional approach and the background data for the theoretical part of the study was collected by reading different researches and articles. The theory part of the thesis consists of intestinal symptoms in allergies, making early diagnosis, supporting the family and the importance of peer support. The data from parents was collected through a questionnaire where they had the opportunity tell about their own experiences with allergy care. The questionnaire was internet based and aimed at members of a private Facebook group for parents who have children with allergy-related intestinal symptoms. Caring for children with intestinal allergic symptoms requires knowledge of many aspects. By increasing this knowledge the health professionals will notice the intestinal symptoms at an early stage and offer the families support and guide them to peer support groups

Topics: lapset, allergia, suolisto, oireet, tunnistaminen, vertaistoiminta, vertaistuki, ohjeet, esitteet, suolisto-oireet, fi=Hoitotyö|sv=Vård|en=Nursing|, Hoitotyön koulutusohjelma
Publisher: Tampereen ammattikorkeakoulu
Year: 2018
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/148733
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.