Article thumbnail
Location of Repository

Värähtelymittauksen toteuttaminen : SSAB Hämeenlinnan maalauslinja

By Joni Orava

Abstract

Tämä opinnäytetyö tehtiin SSAB:lle, Hämeenlinnan terästehtaan maalipinnoituslinjalle. Linjan jälkipolttolaitoksen puhallin vikaantui äkillisesti ja linja jouduttiin pysäyttämään korjauksen ajaksi. Vian toistuvuuden ennaltaehkäisemiseksi puhaltimen laakeripukkiin asennettiin värähtely- ja lämpötilanmittauslaitteistot. Värähtelymittauslaitteistona käytettiin VIBREX-mittausjärjestelmää, lämpötilanmittaus toteutettiin vastuslämpötila-antureilla ja PR Electronicsin 5114A ohjelmoitavilla lähettimillä. Automaatiojärjestelmän ohjelmointi tehtiin Siemensin CFC-ympäristössä, joka oli jo linjalla käytössä. Valvomojärjestelmänä oli WinCC:n valvomo-ohjelmisto, johon uudet mittaukset lisättiin. Lopputuloksena jälkipoltin 1:n puhallinlaitteistossa on kiinteä värähtely- ja lämpötilanmittaus, joita voidaan seurata pitkällä aikavälillä, jolloin laitteiston huoltotarve voidaan ennakoida tulevaisuudessa, mikä osaltaan parantaa linjan käyttövarmuutta, jotta linjaa voidaan ajaa jatkuvatoimisesti.This thesis was for the coil coating line of SSAB steel factory line in Hämeenlinna. Due to a sudden failure in the blower system of the finish incinerator, the line had to be stopped. To avoid the failure in future, equipment for measuring vibration and temperature was installed in the bearing block of the blower. The VIBREX-measurement system was used for vibration measurement. The temperature measurement was done with resistance thermometers and with the PR Electronics 5114A programmable transmitters. The programming of automation was made in the Siemens CFC environment which was already in use in the line. The WinCC-program was used as a monitoring system, to which new measurements were added. As a result vibration and temperature measurements were installed on incinerator 1, and they can be used to monitor the measurements over a long period of time. With monitoring, the maintenance need of the system can be predicted which improves the dependability of the coating line so it can be driven continuously

Topics: värähtelymittaus, teollisuus, automaatio, kunnossapito, fi=Sähkötekniikka|sv=Elektroteknik|en=Electrical Engineering|, Sähkötekniikka
Publisher: Vaasan ammattikorkeakoulu
Year: 2018
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/146153
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.