Article thumbnail

Kevytyrittäjyys palkkatyön ja yritystoiminnan välimaastossa

By Pasi Risberg

Abstract

Opinnäytetyössä käsitellään kevytyrittäjyyttä. Kysymyksessä on yrittäjämäinen työskente-ly, jossa kevytyrittäjä laskuttaa työnsä laskutuspalvelun kautta. Laskutuspalvelu laskuttaa asiakasta, käynnistää tarvittaessa mahdolliset perintätoimet, huolehtii ennakonpidätyksestä ja viranomaisvelvoitteista ja lopuksi tilittää palkan kevytyrittäjälle. Opinnäytetyössä lähestytään haastattelujen kautta kevytyrittäjyyttä palkkatyön ja yritystoiminnan häilyvässä välimaastossa. Vuosina 2012-2017 kevytyrittäjyys on muuttunut paljon. Lainsäädännöllä ja viranomaistoimin kevytyrittäjät luetaan entistä enemmän yrittäjiksi. Viranomaisten päätökset esim. työttömyysturvan suhteen eivät aina ole täysin ennustettavia. Tässä työssä selvitetään myös yrittäjä- ja ammattiyhdistysten suhdetta kevytyrittäjyyteen sekä tarkastellaan yksinyrittäjälle soveltuvia yritysmuotoja

Topics: Liiketalouden koulutusohjelma, fi=Liiketalous, hallinto ja markkinointi|sv=Företagsekonomi, förvaltning och marknadsföring|en=Business Management, Administration and Marketing|, Liiketalouden koulutusohjelma
Publisher: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Year: 2017
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/139145
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.